DK Vælg dit land

Hair transplantation is currently the only method of restoring terminal hair growth to customers with heavily established baldness. Although the process still has many limitations, recent advances in medical technology have made hair transplantation much more desirable. So long as a reputable surgeon performs it, a hair transplant can provide noticeable and natural results.

There are two primary methods of hair transplantation surgery, defined in terms of how hair follicles are harvested from the “safe zone” donor area:

1. Strip (FUT, FUSS) – A hair-bearing strip of scalp is surgically removed from the back of the patient’s head. This strip is microscopically dissected into grafts (small pieces of tissue) that are subsequently transplanted into balding areas. The Strip method of hair transplantation results in an unavoidable linear scar that spans from ear to ear. These scars are easily concealed by existing hair, but are clearly visible if hair is shaved down. This treatment has an approximate recovery period of 2 weeks.

2. Follicular Unit Extraction (FUE) – Hair follicles are individually removed from the patient’s donor area with tiny punches typically .7 mm to 1.2 mm in diameter. These follicles are then inserted into the patient’s recipient (balding) area. Since this micro-removal harvests hair follicles one by one, the resulting scars resemble miniature dots. These scars, like those that form after Strip excisions, are usually concealed by existing hair. This treatment has an approximate recovery period of 7 days.

Although this method is superior in many respects (more hair is available for harvest, shorter down-time, less-visible scarring), it does have several caveats. In general, FUE procedures last longer, cost extra, cause more scalp trauma and have higher graft transaction rates.

Make no mistake; both methods of hair transplantation are invasive surgical procedures. Like any other operation, there are many important risks and considerations – results cannot be 100% guaranteed.

The practice of hair transplantation has come a long way from the “plugs” of yesteryear. Ultra-refined techniques are employed by many surgeons across the globe and patient satisfaction has increased dramatically. Nevertheless, this process must be researched extensively before the decision to undergo a hair transplant is ultimately made.

Se, hvem der taler om TRX2®

* Disse udtalelser er ikke blevet evalueret af lægemiddel myndigheder. Dette produkt er ikke et lægemiddel eller medicin, og er ikke beregnet til at diagnosticere, behandle, helbrede eller forebygge nogen sygdom. Dette patentanmeldte kosttilskud indeholder næringsstoffer, der bidrager til at fremme og opretholde normal hårvækst. Zink, selen og biotin bidrager til opretholdelse af normalt hår. Normalt hår er også karakteriseret ved en sund hårvækst og ikke-overdreven hårtab. Resultaterne kan variere og afhænger til dels af dit individuelle stofskifte. Hvis du er gravid, ammende, tager medicin, eller har en medicinsk tilstand, skal du kontakte din læge, før du bruger dette produkt. Med hensyn til risiko og bivirkninger se venligst indlægssedlen og spørg din læge. Læs hele ansvarsfraskrivelsen her . Læs juridiske meddelelser her.

Ansvarsfraskrivelse: Hele indholdet af denne hjemmeside er baseret på udtalelser og forskning fra Oxford Biolabs Ltd, medmindre andet er angivet. Enkelte artikler er baseret på udtalelser fra den respektive forfatter, der kan bevare ophavsretten som markeret. Oplysningerne på denne hjemmeside er ikke beregnet til at erstatte rådgivning fra kvalificeret sundhedspersonale, og er ikke ment som medicinsk rådgivning. Den er tænkt som en udveksling af viden og information fra forskning og erfaring fra Oxford Biolabs Ltd. Oxford Biolabs Ltd opfordrer dig til at foretage dine egne sundhedsmæssige beslutninger baseret på din forskning og i samarbejde med en kvalificeret sundhedsperson. Se vores betingelser for service og privat politik og fuld ansvarsfraskrivelse her