DK Vælg dit land

Ebook – The Definitive Hair Loss Resource

Hair loss can be an extremely difficult experience for men and women at any age. Visible thinning, bald spots and receding hairlines often induce panic, worry and frustration. They can lead to feelings of self-consciousness, stress and desperation.

Luckily, hair loss sufferers can take solace in the fact that they are not alone. There are actions that we can take to slow the progression of our hair loss and even re-grow lost hair. This e-book was written to help people take control of their hair loss and face Androgenetic Alopecia head-on.

The Definitive Hair Loss Resourcewritten by Dr. Thomas Whitfield & Team

Inside you will find:

 • Information about the physiological mechanisms responsible for male and female pattern hair loss.
 • Explanations of existing and future treatment options.
 • Tips and references for dealing with your own unique circumstances.

Hopefully, after reading this e-book, you will feel refreshed and positive – ready to take action towards strengthening your hair and your self-esteem.

TRX2 Ebook Icon

FREE copy of the ebook (sent immediately)

+Subscription to our FREE Monthly Hair Journal


Table of Contents

1 Introduction

2 Hair Introduction

2.1 Hair Structure and Hair Loss

 • 2.1.1 The Anatomical Structure of Hair
 • 2.1.2 Why do we have hair?
 • 2.1.3 The Cause of Hair Loss
 • 2.1.4 Male Reactions to Hair Loss
 • 2.1.5 You Are Not Alone

2.2 Hair Care and Hair Products

 • 2.2.1 Are you using the right hair care products?
 • 2.2.2 Choosing the Right Products
 • 2.2.3 Washing and Drying Your Hair
 • 2.2.4 How Hair Dyes Work
 • 2.2.5 Effects of Gels, Mousses and Dyes on Hair
 • 2.2.6 How to Avoid Hair Damage
 • 2.2.7 Maintain a Healthy Scalp

3 Why Hair Loss Happens

3.1 Why Men Lose Their Hair

 • 3.1.1 Identifying Androgenetic Alopecia (AGA)

3.2 Common Causes of Hair Loss

 • 3.2.1 Genes and Family History
 • 3.2.2 Testosterone and DHT
 • 3.2.3 Hair Loss Over Time
 • 3.2.3 Stress
 • 3.2.5 Lack of Blood Supply
 • 3.2.6 Environmental Issues

3.3 Diseases that Cause Hair Loss

 • 3.3.1 Non-Scarring Alopecia
 • 3.3.2 Alopecia Areata
 • 3.3.3 Diagnosing the Disorder
 • 3.3.4 Treatment Options
 • 3.3.5 Telogen Effluvium
 • 3.3.6 Tinea Capitis
 • 3.3.7 Thyroid Conditions and Hair Loss
 • 3.3.8 How Thyroid Conditions Affect Our Hair
 • 3.3.9 Thyroid Disease Treatments
 • 3.3.10 Scarring Alopecia
 • 3.3.11 Lupus

3.4 Other Causes of Hair Loss

 • 3.4.1 Hair Loss as a Result of Medication
 • 3.4.2 Rare Causes of Hair Loss

4 Ways to Conceal Hair Loss

4.1 Wig It

 • 4.1.1 A Brief History
 • 4.1.2 Hair Replacement Systems
 • 4.1.3 Where do I shop for hair systems?
 • 4.1.4 Maintenance and Care for Your New Hair

4.2 Fibers, Sprays and Particle Hair Concealers

 • 4.2.1 How Hair Concealers Work
 • 4.2.2 The Wonders of Hair Fibres
 • 4.2.3 Spray-on Hair Concealers
 • 4.2.4 Disadvantages of Hair Concealers
 • 4.2.5 Research and Compare Before Buying

5 Laser, Topical and Pharmaceutical Treatments

5.1 Prescribed Medications for Hair Loss

 • 5.1.1 Level Your Expectations
 • 5.1.2 Finasteride (Propecia)
 • 5.1.3 How Finasteride Works
 • 5.1.4 Side-Effects of Finasteride
 • 5.1.5 Proper Dosing of Finasteride
 • 5.1.6 Combining Finasteride and Minoxidil
 • 5.1.7 Minoxidil (Rogaine)
 • 5.1.8 How Minoxidil Works
 • 5.1.9 Side-Effects of Minoxidil
 • 5.1.10 Applying Minoxidil onto the Scalp
 • 5.1.11 Low-Level Laser Therapy
 • 5.1.12 How Laser Therapy Works
 • 5.1.13 Low-Level Laser Therapy for Hair Loss
 • 5.1.14 Handheld Laser for Home Use
 • 5.1.15 Potential Risks of LLLT

6 Advanced Hair Loss Solutions

6.1 Hair Transplant Surgery

 • 6.1.1 Are you a candidate for hair transplant surgery?
 • 6.1.2 Those Who Don’t Qualify for a Hair Transplant
 • 6.1.3 Those Who May Qualify for a Hair Transplants
 • 6.1.4 Having Enough Hair for a Hair Transplant
 • 6.1.5 Considering the Costs
 • 6.1.6 Choosing the Right Doctor
 • 6.1.7 Meeting for the First Consultation
 • 6.1.8 The Right Questions to Ask
 • 6.1.9 Seeing Results for Yourself
 • 6.1.10 Before Surgery
 • 6.1.11 During Surgery
 • 6.1.12 Possible Complications
 • 6.1.13 Hair Care Post-Op
 • 6.1.14 Recovering from Anaesthesia
 • 6.1.15 Keeping Your Head Crust-Free
 • 6.1.16 Hiding Your Head
 • 6.1.17 Limiting Your Amount of Physical Activity

6.2 Hair Transplant Complications

 • 6.2.1 Post Operative Brow and Facial Swelling
 • 6.2.2 Failure of Transplanted Hair to Grow
 • 6.2.3 Hair Loss
 • 6.2.4 Sun Damage
 • 6.2.5 Doing It Again

7 Hair Lifestyle

7.1 Feeding Your Hair Right

 • 7.1.1 Essential Protein and Calorie Intake
 • 7.1.2 The Good Fat
 • 7.1.3 Your Daily Vitamins

7.2 Live Active for a Healthier Head of Hair

 • 7.2.1 How Exercise Affects Hair Growth and Hair Loss
 • 7.2.2 Make Exercise an Additional Hair Loss Treatment

8 Companies Researching New Treatments

8.1 Research Breakdown
8.2 Oxford BioLabs and TRX2

 • 8.2.1 Mission and Goal
 • 8.2.2 TRX2
 • 8.2.3 The RejuveNation

Se, hvem der taler om TRX2®

* Disse udtalelser er ikke blevet evalueret af lægemiddel myndigheder. Dette produkt er ikke et lægemiddel eller medicin, og er ikke beregnet til at diagnosticere, behandle, helbrede eller forebygge nogen sygdom. Dette patentanmeldte kosttilskud indeholder næringsstoffer, der bidrager til at fremme og opretholde normal hårvækst. Zink, selen og biotin bidrager til opretholdelse af normalt hår. Normalt hår er også karakteriseret ved en sund hårvækst og ikke-overdreven hårtab. Resultaterne kan variere og afhænger til dels af dit individuelle stofskifte. Hvis du er gravid, ammende, tager medicin, eller har en medicinsk tilstand, skal du kontakte din læge, før du bruger dette produkt. Med hensyn til risiko og bivirkninger se venligst indlægssedlen og spørg din læge. Læs hele ansvarsfraskrivelsen her . Læs juridiske meddelelser her.

Ansvarsfraskrivelse: Hele indholdet af denne hjemmeside er baseret på udtalelser og forskning fra Oxford Biolabs Ltd, medmindre andet er angivet. Enkelte artikler er baseret på udtalelser fra den respektive forfatter, der kan bevare ophavsretten som markeret. Oplysningerne på denne hjemmeside er ikke beregnet til at erstatte rådgivning fra kvalificeret sundhedspersonale, og er ikke ment som medicinsk rådgivning. Den er tænkt som en udveksling af viden og information fra forskning og erfaring fra Oxford Biolabs Ltd. Oxford Biolabs Ltd opfordrer dig til at foretage dine egne sundhedsmæssige beslutninger baseret på din forskning og i samarbejde med en kvalificeret sundhedsperson. Se vores betingelser for service og privat politik og fuld ansvarsfraskrivelse her